Problémy v správaní

Poradenská skupina pre deti s problémom v správaní

Má vaše dieťa problémové správanie doma, alebo v škole? Často vyrušuje, nerešpektuje učiteľov, odvráva, má problémy s ostatnými žiakmi? Práve poradenská skupina pre deti s problémom v správaní, môže byť ten pravý priestor, kde sa dieťa môže naučiť nadviazať vzťah s druhými deťmi a to tým správnym spôsobom, kde sa dozvie ako pôsobí na druhých ľudí, druhé deti a zároveň práve skupina môže byť jeho „bezpečným prostredím“ kde sa naučí nové reakcie na situácie, ktoré zažíva doma či v školskom prostredí. Pri práci s deťmi v poradenskej skupine sa využíva interakcia a vzťahy medzi členmi skupiny a odborným zamestnancom a samozrejme aj medzi členmi skupiny navzájom. Tým sa líši od individuálneho poradenstva. V skupine dieťa postupne dokáže riešiť svoje potláčané emocionálne napätie v rôznych sférach života a zažíva tak svoj malý reálny mikrosvet, kde nachádza pochopenie odborným zamestnancom, ale aj inými v skupine. Skupiny sú starostlivo zostavené na základe podobného alebo spoločného problému či cieľa. Časom sa skupina stáva súdržnou a každý člen jej dôležitou súčasťou.