Voľné pracovné pozície

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA NA PRACOVNÚ ČINNOSŤ ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V KATEGÓRII ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

a) Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum poradenstva a prevencie, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/ 43 32 300, 0915 048 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

b) Pracovná pozícia

Odborný zamestnanec v kategórii špeciálny pedagóg

 

c) Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

d) Kvalifinačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii logopéd sú uvedené vo Vyhláške MŠVVŠ SR č. 173/ 2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v prílohe č. 12

 

e) Iné požiadavky súvisiace s pracovným miestom

 • pracovné nasadenie, odbornosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa

 

f) Odmeňovanie

 • podľa zákona 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov.

 

KONTAKT:

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP  – 047/43 32 300, 0915 048 234

Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu CPP, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec v obálke označenej „Výberové konanie - špeciálny pedagóg“  do 1.9.2024.

V prípade doručenia obálky poštou rozhoduje dátum podania zásielky. Uchádzači budú na výberové konanie  pozvaní telefonicky.

 

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA NA PRACOVNÚ ČINNOSŤ ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V KATEGÓRII SOCIÁLNY PEDAGÓG

a) Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum poradenstva a prevencie, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/ 43 32 300, 0915 048 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

b) Pracovná pozícia

Odborný zamestnanec v kategórii sociálny pedagóg

 

c) Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

d) Kvalifinačné predpoklady 

Vysokoškolské II. stupňa, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch, Príloha č. 16

 

e) Iné požiadavky súvisiace s pracovným miestom

 • pracovné nasadenie, odbornosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa

 

f) Odmeňovanie

 • podľa zákona 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov.

 

KONTAKT:

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP  – 047/43 32 300, 0915 048 234

Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu CPP, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec v obálke označenej „Výberové konanie“  do 30.5.2024 do 12.00 hod.

V prípade doručenia obálky poštou rozhoduje dátum podania zásielky. Uchádzači budú na výberové konanie  pozvaní telefonicky.

 

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA NA PRACOVNÚ ČINNOSŤ ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V KATEGÓRII PSYCHOLÓG

a) Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum poradenstva a prevencie, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/ 43 32 300, 0915 048 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

b) Pracovná pozícia

Odborný zamestnanec v kategórii psychológ

 

c) Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

d) Kvalifinačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii logopéd sú uvedené vo Vyhláške MŠVVŠ SR č. 173/ 2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v prílohe č. 11

 

e) Iné požiadavky súvisiace s pracovným miestom

 • pracovné nasadenie, odbornosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa

 

f) Odmeňovanie

 • podľa zákona 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov.

 

KONTAKT:

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP  – 047/43 32 300, 0915 048 234

Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu CPP, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec v obálke označenej „Výberové konanie - psychológ “  do 30.8.2024 do 12.00 hod.

V prípade doručenia obálky poštou rozhoduje dátum podania zásielky. Uchádzači budú na výberové konanie  pozvaní telefonicky.

 

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA NA PRACOVNÚ ČINNOSŤ ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V KATEGÓRII LOGOPÉD

a) Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum poradenstva a prevencie, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/ 43 32 300, 0915 048 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

b) Pracovná pozícia

Odborný zamestnanec v kategórii logopéd

 

c) Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

d) Kvalifinačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii  logopéd  sú uvedené vo  Vyhláške č. 173/ 2023 Z.z. v prílohe č. 14

 

e) Odmeňovanie

 • podľa zákona 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov. 

 

KONTAKT:

Mgr. Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP  – 047/43 32 300, 0915 048 234

Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu CPP, M. Rázusa 25, 984 01 Lučenec v obálke označenej „Výberové konanie - logopéd“.