Prevencia

Práca s triedami, kde sa vyskytne problém

Trieda v škole je niekedy označovaná ako problémová trieda, s týmto tvrdením treba narábať opatrne, nie všetci žiaci sú problémoví a môžu sa cítiť dotknutí, preto preventívny program, ktorý ponúka CPP sa volá: Práca s triedou, kde sa vyskytol problém. Odborná práca v triednych kolektívoch s narušenými interpersonálnymi vzťahmi, ktoré sa jednoznačne prenášajú aj do vzdelávania je veľmi dôležitá a potrebná v školách. Napätie, ktoré pramení z problému v triede ovplyvňuje nielen vyučovacie výsledky žiakov, ale vzťahy medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, učiteľmi navzájom a neraz sa presunie aj medzi školu a rodičov či samotných rodičov detí. Základom práce s triednou skupinou, je porozumieť dynamike, ktorá v skupine je, a potom prepojiť jednotlivé prvky sociálneho systému tak, aby vzájomne spolupracovali a hľadali cestu k náprave narušených vzťahov, pričom okrem žiakov sú do tejto spolupráce prizývaní v niektorých prípadoch aj učitelia.